Marie Lukešová

Bakalářská práce

Socioekonomická analýza města Písek

Socioeconomic analysis of Písek
Anotace:
Práce je zaměřena na vytvoření charakteristiky města Písku prostřednictvím socioekonomické analýzy a na prezentaci a hodnocení strategických plánů rozvoje města, jež jsou založeny na již městem vypracované SWOT analýze. V jednotlivých kapitolách jsou postupně analyzovány a srovnávány s jihočeskou a celorepublikovou úrovní ukazatelé demografické, ekonomického vývoje, trhu práce a nezaměstnanosti. Analýza …více
Abstract:
The work is aimed for creating characteristics of town Písek through socio-economic analysis and the presentation and evaluation of strategic urban development plans, which are based on a SWOT analysis already created by the town itself. The demographic indicators, indicators of economic development, labor market and unemployment are step by step analyzed in individual chapters and compared to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Olga Poláková
  • Oponent: Jan Šmíd

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31206