Theses 

Vliv týmových organizačních struktur na efektivnost podniku – Ing. Zdeněk Steiger

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství

Ing. Zdeněk Steiger

Bakalářská práce

Vliv týmových organizačních struktur na efektivnost podniku

Impact of team-oriented organizational structures on eficiency of a company

Anotace: Bakalářská práce Vliv týmových organizačních struktur na efektivnost podniku se zabývá problematikou týmové práce v podniku. Teoretická část práce je zaměřena na budování efektivního týmu a následnou spolupráci členů v týmu. V praktické části aplikuji získané poznatky na tým v konkrétním podniku. Dále navrhuji opatření a doporučení, která by měla posílit týmovou spolupráci a přispět k vyšší efektivnosti týmu. V poslední části se snažím analyzovat, jak zavedení týmové práce přispělo k lepším hospodářským výsledkům celého podniku.

Abstract: The bachelor thesis Impact of team-oriented organizational structures on efficiancy of a company is concerned with teamwork problems in a company. The theoretical part is focused on efficient team building and consequential cooperation of the team members. In the practical part I apply the gained knowledges to a team in the concrete company. Then I suggest actions and recommendations, which should strenghten teamwork and contribute to a higher team effectiveness. In the last part of the bachelor thesis I try to analyse teamwork implementation and its contribution to better economic outcome of a company.

Klíčová slova: Týmová práce, efektivnost, týmové organizační struktury, synergie, komunikace, motivace, teamwork, effectiveness, team-oriented organizational structures, synergy, communicaion, motivation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz