Bc. Sára Iklová, DiS.

Master's thesis

Vliv médií na utváření veřejného mínění

Influence of the media on public opinion
Abstract:
Diplomová práce Vliv médií na utváření veřejného mínění rozebírá, jakými vlivy média působí na veřejnost. Dotýká se teoretického základu mediálních studií, tedy co jsou, na jaké se dělí a jak fungují. Soustředí se na role médií při formování veřejného mínění, a co přesně ovlivňují. Prostor je věnován mediální krajině v České republice, dotazníkovému šetření, jeho analýze a vyhodnocení. Cílem práce …more
Abstract:
Master thesis Influence of the media in shaping public opinion analyses the media impact on the public. It touches the theoretical basis of media studies, what they are, how to fall and how they work. It focuses on the role of media in shaping public opinion and what exactly is influenced.Space is devoted to the media landscape in the Czech Republic, questionnaire survey, its analysis and evaluation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní