Bc. Eva Rolincová

Diplomová práce

Aplikace mezinárodních oceňovacích standardů (IVS 2011) při oceňování nemovitostí v ČR

International valuation standards (IVS 2011) application by the valuation of real estate in Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Aplikace mezinárodních oceňovacích standardů (IVS 2011) při oceňování nemovitostí v ČR“ je analýza dvou systémů oceňování nemovitého majetku, a to systému mezinárodního a českého, jejich vzájemná komparace a vyhodnocení. V teoretické části se práce věnuje vymezení teoretické platformy pro mezinárodní oceňování a následně pro české způsoby oceňování nemovitého majetku. Praktická …více
Abstract:
The aim of this Diploma thesis, called International valuation standards (IVS 2011) application by the evaluation of real estate in the Czech Republic, is to analyze two real estates’ evaluation systems, the international and the Czech one, continuing with its mutual comparison and assessment. The first part, the theory one is dealing with the definition of the theoretical platform of the international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta