Bc. Tereza Šplíchalová, DiS.

Bakalářská práce

Strategická analýza vybraného podniku

Strategic Analysis
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na strategickou analýzu vybraného podniku. V práci je komplexně zpracována problematika, která se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí a SWOT analýzou. V analytické části je zpracována modelová situace vybraného podniku, která se zabývá především účetním a daňovým poradenstvím, jsou zpracovány uvedené analýzy. V práci jsou navrhnuta doporučení a návrhy zjištěných …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the strategic analysis of a selected company. The thesis comprehensively analyzes the issue that deals with analysis internal and external environment and SWOT analysis. The analytical part deals with the model situation of the selected company, which deals primarily with accounting and tax consulting, the above analyzes are processed. The thesis proposes recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivo Muras

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING

AKADEMIE STING

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků