Ing. Marcela Kovářová

Diplomová práce

Srovnání a zhodnocení obchodování na Frankfurtské a Vídeňské burze v letech 2000 - 2006

The comparasion and assessment of trade at the Frankfurt and Vienna stock market between the years 2000 - 2006
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je charakteristika Frankfurtské a Vídeňské burzy a analýza obchodů cenných papírů obchodovaných na těchto burzách, vycházející z dlouhodobých charakteristik objemu obchodů a volatility na trhu akcií. Teoretická část pojednává o definici pojmu burza a také o principu jejího fungování, o historii burz, členství na burze, organizační struktuře, obchodním systému a vypořádání …více
Abstract:
Object of this thesis is a characteristics of the Frankfurt and Vienna Stock Exchange, and analysis of securities trades made on this stock exchanges, outgoing from long term statistics of trade volumes and volatility on stock markets. Teoretical part of my thesis deals about definition of notion „Stock Exchange“ and also about principle of its functioning, about stock exchange’s history, membership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní