Ing. Dominika Fainová

Bakalářská práce

Burzy a obchodování na burze z pohledu drobného investora

Stock exchanges and trading on stock exchange from retail investor point of view
Abstract:
Bachelor thesis „Stock exchanges and trading on stock exchanges from retail investor point of view“ is devoted to the analysis and following comparison of selected stock exchanges and brokers according the specified criteria. The aim of the thesis is to give recommendations to the retail investor on the choice of the stock exchange, broker and trading on the stock exchange. The first part is focused …více
Abstract:
Bakalárska práca „Burzy a obchodovanie na burze z pohľadu drobného investora“ sa venuje analýze a následnej komparácií vybraných búrz a obchodníkov s cennými papiermi podľa vymedzených kritérií. Cieľom práce je uviesť odporučenia drobnému investorovi ohľadom výberu burzy, sprostredkovateľa a obchodovania na burze. Prvá časť je zameraná na vymedzenie teoretických pojmov týkajúcich sa burzy a obchodovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Dráb

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta