Bc. Anna Tomášková

Bakalářská práce

Burza cenných papírů Praha

Prague Stock Exchange
Anotace:
Tato práce bude sloužit studentům pro pochopení principů obchodování na Burze cenných papírů Praha. Popisuje historický vývoj burzy, práva a povinnosti obchodníků a hlavní indexy, se kterými se zde obchoduje. A nakonec porovnává Burzu cenných papírů Praha s RM-Systémem a s Frankfurtskou burzou.
Abstract:
This work will serve students for understanding the principles of trading on the Prague Stock Exchange. It describes the historical development of the stock exchange, the rights and obligations of traders and the major indexes, which are traded here. And finally, compares the Prague Stock Exchange with RM-System and the Frankfurt Stock Exchange.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. David Brebera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tomášková, Anna. Burza cenných papírů Praha. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Management finančních rizik