Bc. Tomáš Pucholt

Diplomová práce

Vývoj výdajů státního rozpočtu ČR ve vztahu k veřejným příjmům (2012-2017).

Anotace:
Předmětem této práce je analýza výdajů státního rozpočtu v letech 2012 - 2017, zejména se zaměřením na příčiny růstu těchto výdajů. V první kapitole jsou na základě teorie veřejných financí vymezeny důvody existence výdajů a příjmů státního rozpočtu. Část kapitoly se věnuje též udržitelnosti růstu výdajů státního rozpočtu. Druhá kapitola analyzuje vývoj příjmů, výdajů a salda státního rozpočtu a zasazuje …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the analysis of expenditures of government budget in 2012 - 2017, it is especially focused on causes of growth of expenditures. In the first chapter, reasons for existence of expenditures and revenues of government budget are defined. The second chapter of this thesis describes changes of government revenues, expenditures and balance of government budget, and it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS