Jela Lipková

Bachelor's thesis

Ako marketingové aktivity ovplyvňujú stravovacie návyky u detí

Jak marketingové aktivity ovlivňují stravovací návyky u dětí
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jaký vliv na děti mají marketingové aktivity, a to hlavně reklama, při tvorbě stravovacích návyků. Teoretická část této práce se zabývá marketingovou komunikací a jednotlivými typy komunikačních nástrojů. Dále se zaměřuje na nejznámější komunikační nástroj, a to reklamu, a její vlivem na děti. V teoretické části se také zabývá spotřebitelským chováním …more
Abstract:
This bachelor thesis aims to determine what is the impact of marketing activities on children, especially advertising, by creating the eating habits. The theoretical part deals with marketing communications and particular types of marketing communication tools. Further it focuses on the most famous communication tool, advertising and its effect on the children. In the theoretical part also deals with …more
Abstract:
Táto bakalárska práca si kladie za cieľ zistiť, aký vplyv na detí majú marketingové aktivity, a to hlavne reklama, pri tvorbe stravovacích návykov. Teoretická časť tejto práce sa zaoberá marketingovou komunikáciou a jednotlivými typmi komunikačných nástrojov. Ďalej sa zameriava na najznámejší komunikačný nástroj, a to reklamu, a jej vplyvom na detí. V teoretickej časti sa taktiež zapodieva spotrebiteľským …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2011
  • Supervisor: Monika Ryšavá
  • Reader: Bohumír Štědroň

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28161