Bc. Jan Brichta

Bakalářská práce

Srovnávací obsahová a jazyková analýza ruských a českých smluv o dílo

Comparative Content and Language Analysis of Russian and Czech Contracts for Work
Anotace:
Cílem práce je poukázat na shody a rozdíly jazykové a formální charakteristiky smluv v ruském a českém jazyce a tím usnadnit práci překladatelů v oblasti překladů korporátních textů. Pro tento účel se používají vzorové smlouvy o dílo jak v českém tak i ruském jazyce. V teoretické části bude naznačena obecná charakteristika a funkce všech základních druhů obchodních smluv a také teorie týkající se administrativního …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to show main differences and similarities between lingual and formal aspects in Russian and Czech contracts for work and with this knowledge we can facilitate translations of corporate texts. For this purpose we used model contracts for works in both languages. In the theoretical part the general characteristic and function of the basic kinds of commercial contracts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Bumbálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta