Lucie Jehnětová

Master's thesis

Efektivita komunikačních nástrojů v návaznosti na průzkum spokojenosti zaměstnanců

The effectiveness of communication tools in response to employee satisfaction survey
Abstract:
Práce se zabývá efektivitou komunikačních nástrojů ve vybrané společnosti. Cílem je popsat jednotlivé komunikační nástroje, analyzovat jejich efektivitu a navrhnout řešení u problémových komunikačních nástrojů. Objektem práce je středně velká společnost působící v oblasti logistiky. V diplomové práci jsou využity metody dotazníkový výzkum, analýza interní dokumentace a pozorování. V závěru diplomové …more
Abstract:
The work is concerned with the effective communication tools in a selected company. The aim is to describe the various means of communication, analyze their effectiveness and propose solutions for problematic means of communication. The object of the work is a medium sized company operating in the field of logistics. In this thesis methods of survey research, analysis of internal documentation and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: Hana Ezrová
  • Reader: Marek Marušinec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53274