Sára CHARVÁTOVÁ

Bakalářská práce

Involvement of students in extracurricular activities - student organizations at the University of West Bohemia in Pilsen and their contribution to the personal development of students

Involvement of students in extracurricular activities - student organizations at the University of West Bohemia in Pilsen and their contribution to the personal development of students
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the involvement of students in extracurricular activities and the benefits that extracurricular activities bring to students. It also deals with the skills that students can acquire within student organizations and the skills that will be required in the labor market in 2030. The practical part contains the results of the questionnaire, its evaluation, and an overview …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na zapojení studentů do mimoškolních aktivit a na výhody, které mimoškolní aktivity studentům přinášejí. Dále se zabývá dovednostmi, které mohou studenti v rámci studentských organizací získat a dovednostmi, které budou v roce 2030 požadované na trhu práce. Praktická část obsahuje výsledky dotazníku, jeho vyhodnocení a přehled studentských organizací na Západočeské univerzitě …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Jana Havlíčková, M.B.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHARVÁTOVÁ, Sára. Involvement of students in extracurricular activities - student organizations at the University of West Bohemia in Pilsen and their contribution to the personal development of students. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina

Práce na příbuzné téma