Bc. Filip Keresteš

Diplomová práce

Herní systémy a jejich působení na děti.

The Application Gaming Systems to Pre-teenager's Audience.
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje hrám a herním systémům a jejich použití na děti ve věku 11-13 let. V teoretické části vymezuje základní pojmy, jako je Hra, Online marketing, Advergames, které jsou nezbytné pro zpracování dalších částí této diplomové práce. Teoretická část se zabývá marketingovým pohledem na hru jako reklamní medium, vymezuje základní socio- logické pojmy ohledně dětí. Další částí teoretické …více
Abstract:
This thesis is devoted to games and gaming systems and their application to pre-teenager's audience. The theoretical part defines the basic terms like Game, Online marketing, Advergames, which are necessary for the processing of other parts of this thesis. The theoretical part deals with marketing view of the game as an advertising medium, defines the basic socio- logical concepts regarding children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Keresteš, Filip. Herní systémy a jejich působení na děti.. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe