Bc. Filip Keresteš

Master's thesis

Herní systémy a jejich působení na děti.

The Application Gaming Systems to Pre-teenager's Audience.
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje hrám a herním systémům a jejich použití na děti ve věku 11-13 let. V teoretické části vymezuje základní pojmy, jako je Hra, Online marketing, Advergames, které jsou nezbytné pro zpracování dalších částí této diplomové práce. Teoretická část se zabývá marketingovým pohledem na hru jako reklamní medium, vymezuje základní socio- logické pojmy ohledně dětí. Další částí teoretické …more
Abstract:
This thesis is devoted to games and gaming systems and their application to pre-teenager's audience. The theoretical part defines the basic terms like Game, Online marketing, Advergames, which are necessary for the processing of other parts of this thesis. The theoretical part deals with marketing view of the game as an advertising medium, defines the basic socio- logical concepts regarding children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Keresteš, Filip. Herní systémy a jejich působení na děti.. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe