Žaneta Mazancová

Bakalářská práce

English and Czech Catchphrases in the Film \kur{Forrest Gump}: A Translatological Analysis

English and Czech Catchphrases in the Film Forrest Gump: A Translatological Analysis
Abstract:
This bachelor deals with the analysis of the Czech translation in the film Forrest Gump and focuses on the catchphrases that were said in the film. The main purpose of the thesis is to compare the Czech translation with the original version, to assess whether the targeted meaning was achieved, and to determine the main translatological strategies that were used. The theoretical part deals with the …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou českého překladu filmu Forrest Gump a zaměřuje se na hlášky, které ve filmu zazněly. Hlavním cílem práce je porovnat český překlad s originálním zněním, posoudit, zda bylo dosaženo cíleného významu a určit hlavní překladatelské strategie, které byly použity. Teoretická část se zabývá filmem Forrest Gump a jeho historickým kontextem, ale také lingvistickým popisem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mazancová, Žaneta. English and Czech Catchphrases in the Film \kur{Forrest Gump}: A Translatological Analysis . Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe