Bc. Tereza Hemzáčková

Diplomová práce

Teroristické útoky v kontextu bezpečnostní situace státu a jejich vliv na klíčové ukazatele hotelnictví v západní Evropě

Terrorist Attacks in the Context of the Security Situation of the Country and Their Impact on the Key Performance Indicators of the Hotel Industry in Western Europe
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem bezpečnostní situace a jejího zhoršení prostřednictvím teroristických útoků na klíčové ukazatele hotelnictví (KPI) v západní Evropě. Diplomová práce byla zpracována pomocí metod analýzy, syntézy, komparace, hloubkové rešerše, statistických metod a deskripce. První část práce blíže charakterizuje oblast cestovního ruchu, hotelnictví včetně klíčových ukazatelů a krizového …více
Abstract:
Diploma thesis assess the impact of terrorist attacks on the key performance indicators ot the hotel industry in Western Europe. During the development of the thesis I was using methods – analysis, synthesis, comparation, statistical methods, description and deep research. The first part of thesis characterizes travel and tourism industry, hotel industry including key performance indicators and hotel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/nkl40/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze