Ing. Petra Sitková

Diplomová práce

Key Performance Indicators of customer service in SYKES outsourcing company

Key Performance Indicators of customer service in SYKES outsourcing company
Abstract:
This work focus on measurable Key Performance Indicators, their evaluation and concept improvement in outsourcing company SYKES in Budapest. It also deals with forms, types, advantages and risks of outsourcing. The thesis describes particular indicators and suggests possible solutions for result improvement.
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na měřitelné klíčové ukazatele, jejich hodnocení a konceptulání zlepšení v outsourcingové společnosti SYKES v Budapešti. Také pojendává o formách, typech, výhodách a riscích outsourcingu. Práce popisuje jednotlivé indikátory a navrhuje možná řešení, ke zlepšení jejich plnění.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sitková, Petra. Key Performance Indicators of customer service in SYKES outsourcing company. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera