Bc. Zdeněk Trinkewitz

Bakalářská práce

Sexualita v diskurzu sociologie, psychologie a sexuologie (přehledová studie)

Sexuality in the Discourse of Sociology, Psychology and Sexology: Medical Discourse on Disorders of Sexual Differentiation from a Gender Perspective
Anotace:
Trinkewitz, Z.: Sexualita v diskurzu sociologie, psychologie a sexuologie: Medicínský diskurz poruch sexuální diferenciace z genderové perspektivy. Bakalářská práce – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno 2009. Tato práce se věnuje analýze medicínských diskurzů zabývajích se problematikou poruch sexuální diferenciace. Autor v ní sleduje způsob, jakým je v tomto diskurzu konceptualizováno …více
Abstract:
Trinkewitz, Z.: Sexuality in the Discourse of Sociology, Psychology and Sexology: Medical Discourse on Disorders of Sexual Differentiation from a Gender Perspective. BA Thesis – Masaryk University, Faculty of Social Studies, Brno 2009. The thesis provides an analysis of medical discourses on issues of disorders of sexual differentiation. The author investigates the way in which sex and gender are conceptualized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií