Veronika Dianova

Bachelor's thesis

Přednemocniční neodkladná péče u nevidomých a neslyšících pacientů

Pre-Hospital Emergency Care for Blind and Deaf Patients
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku poskytování přednemocniční neodkladné péče u osob se zrakovým a sluchovým postižením. Cílem práce je identifikovat, jak probíhá přednemocniční neodkladná péče u neslyšících a nevidomých pacientů, vyhodnotit současné nedostatky tohoto systému a navrhnout zlepšení do praxe. Práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány sluchově a …more
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the issue of providing pre-hospital emergency care for people with visual and hearing impairments.The aim of this work is to identify how pre-hospital emergency care works for deaf and blind patients, to evaluate the current shortcomings of this system and to suggest improvements in practice. The bachelor work has theoretical and practical part. The theoretical part describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Eva Kočovská, PhD

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická