Theses 

Současné trendy v řízení lidských zdrojů - srovnávací studie – Bc. Michaela Čechovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Čechovská

Diplomová práce

Současné trendy v řízení lidských zdrojů - srovnávací studie

Current Trends in Human Resources Management - comparative study

Anotace: Řízení lidských zdrojů se v posledních desetiletích mění a stejně jako ve všech oborech lidské činnosti, i zde dochází ke změnám a novým postupům, objevují se nové trendy, které mají různé využití a dopady na zaměstnance, personální manažery a firmy jako takové. Cílem práce je zodpovědět na otázku jaké existují trendy v řízení lidských zdrojů ve světě a ve vybraných organizacích a jak tyto trendy hodnotí personalisté dané organizace. V teoretické části práce identifikuji nově se objevující trendy a postupy, kterými jsou změny v kompetencích a rolích personálních manažerů, řízení talentů, nárůst počtu outsourcovaných aktivit, vzrůst počtu fúzí a akvizic a s tím spojený dopad na řízení lidských zdrojů, častější uplatnění flexibilní pracovní doby, koncept učící se organizace, využívání personálního informačního systému, důraz na strategické řízení a konečně změny v odměňování zaměstnanců. Druhá, metodologická, část představuje cíl a charakter výzkumu, včetně jednotlivých metod. Empirická část shrnuje jednotlivá zjištění a analyzuje a srovnává výpovědi manažerů k jednotlivým zkoumaným tématům. Výsledkem práce je zhodnocení uvedených výpovědí, jejich srovnání, zhodnocení současné situace ve zkoumaných firmách a doporučení pro oslovené personální manažery.

Abstract: Human resource management has never been state of more challenging than it is today. HR managers, employees and companies confront many challenges, new trends are emerging and influencing HR profession itself. The aim of this study is to identify current trends in Human Resources Management worldwide and compare it with actual situation in selected companies, than the study concerns about how Human Resources Managers assess these trends. The theoretical part of this study is focused on changes in topics as follows: HR Managers competences and roles, talent management, expansion of corporate mergers and acquisitions, flexible working hours, learning organizations, personal information systems, strategic management and company compensation policies. The methodology part presents the aim and the character of the research including its methods. The empirical part of this dissertation is focused on summary of important findings in manager’s opinions and compares their answers and approaches to current HR trends. The result of this dissertation is the evaluation and comparison of mentioned manager’s opinions, situation analyses and the recommendation for human resources managers.

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, trendy v řízení lidských zdrojů, řízení talentů, řízení změn, strategické řízení lidských zdrojů, změny v odměňovaní, Kompetence personálních manažerů Human Resources Management, Trends in Human Resources Management, Talent Management, Strategic Human Resources Management, Changes in Remuneration Policy, HR Managers competences

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:08, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz