Ing. Bronislava Veselá

Bachelor's thesis

Motivační nástroje ve vzdělávání dospělých z pohledu andragogů

Motivating Tools in Adult Education from the Perspective of Andragogs
Abstract:
Většina lidí se učí během života, a to buď záměrně nebo náhodně. Přirozená touha k učení vyvěrá z naší vnitřní potřeby, na základě našich dosavadních zkušeností a životních situací, do kterých se dostáváme. Žijeme v době rychlého technologického rozvoje, ve společnosti, která se nazývá společností vědění. Vzdělávání a celoživotní učení dospělých je společensky aktuální téma. Tento trend je podpořen …more
Abstract:
Most people learn through life, either intentionally or accidentally. The natural desire to learn stems from our inner need based on our past experience and life situations. We live in a time of rapid technological development in a society called a knowledge society. Adult education and lifelong learning is a socially topical issue. It is desirable to acquire new information throughout our lifetime …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta