Bc. Eva Sladičeková

Bakalářská práce

„Inštitucionálny“ vývoj visegrádskej spolupráce, jej možnosti, limity a perspektívy

"Institutional" development of Visegrad cooperation, its opportunities, limits and perspectives
Abstract:
The bachelor thesis deals with ´institutional´ and organizational development of Visegrad cooperation from its formation until year 2010. The main objective of the work is to discover mechanisms supporting further progress of the cooperation and factors that have been responsible for its ´institutional´ development so far. Within this framework it briefly recapitulates contentual aspect of the cooperation …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje „inštitucionálnemu“ a organizačnému vývoju visegrádskej spolupráce od jej vzniku až do roku 2010. Hlavným cieľom je odhaliť mechanizmy podporujúce ďalší rozvoj spolupráce a faktory, ktoré stoja za jej doterajším „inštitucionálnym“ vývojom. V rámci toho mapuje stručne aj obsahovú stránku kooperácie. Práca sa taktiež zamýšľa nad ďalšími inštitucionálnymi perspektívami Visegrádskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy