Jan Libosvár

Diplomová práce

Simulace procesu přidělování dotací v rámci Strategického plánu LEADER

Subsidies distribution process simulation as a part of LEADER strategic plan
Anotace:
Metoda LEADER je jedním z nástrojů evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která se zaměřuje na rozvoj venkova. V České republice je program LEADER součástí Programu rozvoje venkova, který má v kompetenci Ministerstvo zemědělství. Metodou LEADER pracují tzv. Místní akční skupiny, což jsou společenství, která sdružují zástupce veřejného a soukromého sektoru. Jedním z úkolů Místních akčních …více
Abstract:
LEADER method is European Policy of Economic and Social Cohesion's tool that focuses on a rural development. LEADER program is a part of Program for Rural Development which Ministry of Agriculture has responsibility of in the Czech Republic. Method LEADER is used by Local Action Group which is a community that associates delegates of public and private sector. One of Local Action Group's goals is distribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: Martina Kuncová
  • Oponent: Jan Fábry

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34944