Mgr. Jakub Martinec

Diplomová práce

Specifika zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Specific Features of Employment of Persons with Disabilities
Anotace:
Práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména jejich ochranou v pracovněprávních vztazích a v právních vztazích zaměstnanosti. Vymezení osob se zdravotním postižením je podáno s ohledem na novou koncepci invalidity, systematika výkladu o vlastních nástrojích podpory se potom zakládá na následujících principech: lidskoprávní aspekt zdůrazňují pasáže věnované obšírněji …více
Abstract:
The thesis deals with a problem of employment of disabled people, namely with their protection in labour law relations and in legal relations of employment. Presented definition of disabled persons reflects a new conception of invalidity. While introducing specific instruments of support of the disabled, the author focuses on following principles: the human rights dimension is reflected in parts concerned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta