Lenka Kubátová

Diplomová práce

Corporate social responsibility společnosti GE Money Bank, a.s.

Corporate social responsibility of GE Money Bank, a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností vybrané velké bankovní instituce, kterou je GE Money Bank, a.s., která již od počátku svého působení v České republice uskutečňuje široké spektrum společensky odpovědných aktivit. Nejdříve je provedena analýza současného stavu, popsány společensky odpovědné projekty a aktivity, spolu s určením silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb. Následně …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the social responsibility of a selected large banking institution, GE Money Bank, a.s., which since the beginning of its work in the Czech Republic has engaged in a wide range of socially responsible activities. First of all, it presents an analysis of the current situation, describes socially responsible projects and activities, including their strengths and weaknesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: Oldřich Syrovátka
  • Oponent: Jan Hejda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39598