Jan VRŠKA

Bakalářská práce

A Cross-cultural Analysis: Religion in the Workplace in the USA and the Czech Republic

A Cross-cultural Analysis: Religion in the Workplace in the USA and the Czech Republic
Abstract:
This work explores religion in the workplace in the Czech Republic and in the United States. It focuses on religion in the workplace from a historical perspective and deals with current problems related to religion in the workplace. This thesis endeavors to describe the influences of religion on working relationships and mentions the laws and traditions that the believers are obligated to follow in …více
Abstract:
Tato práce se zabývá náboženstvím na pracovišti v České republice a ve Spojených státech amerických. Zaměřuje se na historický vývoj a na současné problémy spojené s náboženstvím na pracovišti. Jejím cílem je také popsat vliv náboženství na pracovní vztahy a v neposlední řadě zmínit zákony a tradice, které jsou věřící lidé povinni dodržovat na pracovišti. Jelikož náboženské vyznání nebo víra všech …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Čechová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRŠKA, Jan. A Cross-cultural Analysis: Religion in the Workplace in the USA and the Czech Republic. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe