Mgr. Romana Kaplanová

Diplomová práce

Diagnostický nástroj THINC-it při hodnocení kognitivních funkcí u depresivní poruchy.

Diagnostic tool THINC-it for evaluating cognitive function in depressive disorders.
Anotace:
V této práci se zaměřujeme na posouzení kognitivních funkcí pomocí diagnostického nástroje THINC-it u vybraných pacientů s depresivní poruchou. S využitím dalších testových metod hodnotíme, do jaké míry úroveň kognitivních funkcí souvisí s doménami jako kvalita života, sociální a praktické fungování či pocit stigmatizace. V teoretické části se zabýváme nejprve samotnou depresivní poruchou, poté kognitivními …více
Abstract:
In this work, we focus on the assessment of cognitive functions using THINC-it tool in selected patients with depressive disorder. Using other test methods, we evaluate the extent to which cognitive function levels are related to domains such as quality of life, social and practical functioning, or stigmatization. In the theoretical part, we deal with the depressive disorder itself, then with cognitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta