Bc. Lada SZTULOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Hodnocení pooperační péče u seniorů po kardiochirurgických operacích

Evaluation of postoperative care in elderly patients after cardiac surgery
Anotace:
Diplomová práce byla zaměřena na hodnoceni pooperační péče u seniorů po kardiochirurgických operacích. Dílčími cíli bylo hodnocení předoperačních dat, pooperačních dat a pooperačních komplikacích.
Abstract:
The thesis was focused on the assessment postoperative care for eldery after cardio surgery operations. Intermediate objectives were focused preoperative data, postoperative data and postoperative complikations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZTULOVÁ, Lada. Hodnocení pooperační péče u seniorů po kardiochirurgických operacích. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta