Bc. Radek Šoltys

Bakalářská práce

Marketingová komunikace státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Marketing communication of CzechInvest, Investment and Business Development Agency
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o marketingové komunikaci státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy z oblasti marketingové komunikace, jednotlivé nástroje a komunikační prostředky, tak jak o nich hovoří odborná literatura. V praktické části jsou následně popsány činnosti CzechInvestu, definovány čtyři základní komunikační potřeby …více
Abstract:
Marketing communications at the governmental Investment and Business Development Agency CzechInvest are examined in this thesis as follows: First, the theoretical section defines marketing tool concepts and various means of communications according to specialized marketing literature. Second, the practical section describes various activities of CzechInvest; four basic communications needs; approximate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní