Theses 

Marketingová komunikace státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest – Bc. Radek Šoltys

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radek Šoltys

Bakalářská práce

Marketingová komunikace státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Marketing communication of CzechInvest, Investment and Business Development Agency

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o marketingové komunikaci státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy z oblasti marketingové komunikace, jednotlivé nástroje a komunikační prostředky, tak jak o nich hovoří odborná literatura. V praktické části jsou následně popsány činnosti CzechInvestu, definovány čtyři základní komunikační potřeby, sestaven aproximativní rozpočet, včetně rozdělení zodpovědnosti za jeho čerpání. Současná komunikace agentury je podrobena analýze, přičemž v závěru práce navrhuji desatero doporučení pro její optimalizaci.

Abstract: Marketing communications at the governmental Investment and Business Development Agency CzechInvest are examined in this thesis as follows: First, the theoretical section defines marketing tool concepts and various means of communications according to specialized marketing literature. Second, the practical section describes various activities of CzechInvest; four basic communications needs; approximate budget setting; and the division of responsibility for budget spending. Current communications are thereafter analyzed in detail and, in conclusion, ten recomendations are made for optimalization.

Klíčová slova: CzechInvest, podpora investic, marketingová komunikace, nástroje komunikace, Reklama, Public Relations, Přímý marketing, Event marketing, Lobbying, Internetový marketing a sociální sítě.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:32, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz