Iryna Hileta

Bachelor's thesis

Individuálna sťažnosť podaná na Európsky súd pre ľudské práva

Private complaint filed to the European Court of human rights
Abstract:
HILETA, Iryna: Individual complaint to the European Court of Human Rights. [Bachelor thesis]. College of Banking in Prague, Foreign VSB Bystria. Economics, valuation, social sciences and law. JUDr. Marian Korytiak. Year of defense: 2015. 40 p. Work deals with individual complaint lodged at the European Court of Human Rights. It has a theoretical character and comprises three main chapters. The first …viac
Abstract:
HILETA, Iryna: Individuálna sťažnosť podaná na európsky súd pre ľudské práva. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystria. Ekonómia, oceňovania, spoločenských vied a práva. JUDr. Marian Korytiak. Rok obhajoby: 2015. Počet strán 40. Bakalárska práca sa zaoberá individuálnou sťažnosťou podanou na Európsky súd pre ľudské práva. Má teoretický charakter …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: JUDr. Marian Korytiak
  • Oponent: JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK