Helena Taubmannová

Bachelor's thesis

Zahraničně a vnitropolitické změny ve Venezuele za "chavistických" vlád

Foreign and Internal Changes in Venezuela under "chavismo" Governments
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu ekonomických, zahraničně a vnitropolitických změn ve Venezuele. Hlavními cíli práce je zhodnotit, nakolik se Hugo Chávez odklonil od předchozí éry a dále jaké změny přinesl nový prezident Nicolas Maduro. Teoreticky zaměřená první kapitola definuje rozdělení politických systémů s důrazem na specifika latinskoamerických prezidentských systémů. Druhá kapitola poukazuje …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the analysis of economic, foreign and internal changes in Venezuela. The main aims of the thesis are to assess to what extent Hugo Chávez turned away from the previous era of the democracy of Punto Fijo and to explain which changes brought the new president Nicolas Maduro. The first chapter is theoretical and defines the division of political systems with a focus on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedúci: Jan Němec
  • Oponent: Vladimíra Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71237