Bc. Petr Soukup

Bakalářská práce

Analýza profilu návštěvníků hl. m. Prahy s využitím online nástrojů

Analysis of profile visitors hl. m. Prague, using online tools
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat návštěvníky hlavního města Prahy pomocí online nástrojů a demonstrovat jejich praktické využití. Základním zdrojem dat je oficiální turistický portál hl. m. Prahy www.prague.eu. Zásadní metriky a dimenze měření návštěvnosti jsou získány primárním nástrojem Google Analytics. Specifické chování je vyhodnoceno na základě dat z teplotní a scroll mapy Monkey Tracker …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the visitors of the capital city of Prague using online tools and to demonstrate their practical use. The basic source of the data is the official tourist website for Prague www.prague.eu. The fundamental metrics and dimensions of the visitor rate measuring are obtained by the primary Google Analytics tool. Specific behaviour is evaluated on the basis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze