Renata FATKHULLINA

Bachelor's thesis

Vnímání remitencí a cirkulační pracovní migrace v České republice

The perception of remittances and the circular labour migration in the Czech republic
Abstract:
Tématem dané bakalářské práce je cirkulační pracovní migrace a vnímání remitencí migranty z některých zemí postsovětského prostoru (Ruska, Ukrajiny a Běloruska) a jejich rodinami. Cílem dané práce bylo zjistit jak remitence ovlivňují plánování rodinného rozpočtu cirkulačních pracovních migrantů, jak jsou remitence rodinou vnímané a jestli je cirkulační pracovní migrace pro migranty celorodinným fenomenem …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is circular labor migration and remittance perception of migrants from several countries of post-Soviet space (Russia, Ukraine and Belarus) and their families. The aim of this work was to find out how remittances affect the planning of family budgets of migrant labor migrants, how remittances are perceived by their families and whether circular labor migration is a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FATKHULLINA, Renata. Vnímání remitencí a cirkulační pracovní migrace v České republice. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/