Bc. Štěpánka KOUŘILOVÁ

Diplomová práce

Reading preferences among different generations

Reading preferences among different generations
Abstract:
The diploma thesis deals with the reading preferences of contemporary children, examines the affection of IT to their reading habits. The thesis acquaints with the surveys concerning children's and teenagers' reading habits and preferences, made within the last decade, and summarizes their results. The practical part of the thesis is dedicated to the research. The author's own research focuses on the …více
Abstract:
Diplomová práce "Čtenářské preference odlišných generací" se zaměřuje na komplexní analýzu čtenářských preferencí a čtenářských návyků současných dětí a adolescentů prostřednictvím výzkumů a akademických článků, které se touto problematikou zabývaly posledních několik let. Dále bere na zřetel vliv informačních technologií na již zmíněné čtenářské preference a návyky dětí, jakožto vliv filmových adaptací …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Lišková, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUŘILOVÁ, Štěpánka. Reading preferences among different generations. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/