Bc. Veronika Kloučková

Diplomová práce

Language of the Internet: One Language Variety?

Language of the Internet: One Language Variety?
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Language of the Internet: One Language Variety?“ se zabývá jazykovými variantami komunikace zprostředkované počítačem (CMC, computer mediated communication). Hlavním cílem práce je srovnání dvou registrů internetového jazyka, jimiž jsou synchronní chat a asynchronní diskusní fórum. Oba registry jsou zastoupeny jazykovými korpusy o rozsahu téměř 5 000 slov, které pocházejí …více
Abstract:
The thesis entitled “Language of the Internet: One Language Variety?” deals with language variation in computer-mediated communication. The main objective is to compare two CMC registers: synchronous chat and asynchronous discussion which are both text-based, group interactions. The two registers are represented by sample corpora each counting nearly 5,000 words collected from diverse online sources …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Robert Hanč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta