Monika Klementová

Bachelor's thesis

Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti

A Cost Management Analysis of a Specific Company
Abstract:
Autor: MONIKA KLEMENTOVÁ Název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu řízení nákladů ve společnosti Klement, s.r.o. První část práce je teoretická a obsahuje základní poznatky a východiska pro navazující analyticko-praktickou část. Je zde uveden význam nákladů v rámci podnikové ekonomiky, jejich členění, nástroje řízení a plánování nákladů. V navazující …more
Abstract:
Author: MONIKA KLEMENTOVA Title: A Cost Management Analysis of a Specific Company This bachelor thesis is focused on the analysis of cost management in the company Klement, s.r.o. The first part of this thesis is theoretical and contains basic knowledge and starting points for the subsequent analytical-practical part. The importance of costs in the business economy, their breakdown, cost management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2021
  • Supervisor: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Reader: Ing. Barbara Berešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING