Bc. Tatiana Čaplová

Bakalářská práce

Synchronizace hospodářského cyklu – aplikace na vybranou ekonomiku

Business Cycle Synchronization - The Case of Selected Economy
Abstract:
This bachelor thesis investigates business cycle synchronisation between eurozone countries and candidate countries, using various econometric tools. Firstly, pairwise and cross-correlations of the cyclical components of the GDP are calculated, where these are extracted using first differences and the Hodrick-Prescott filter. In the second part of the empirical study, correlation analysis is applied …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa zaoberám synchronizáciou hospodárskych cyklov medzi eurozónou a kandidátskymi krajinami. K tomuto účelu využívam viaceré nástroje ekonometrickej analýzy. Najskôr počítam párové a krížové korelácie cyklických zložiek reálneho HDP, pričom tieto zložky získam použitím prvých diferencií a Hodrick-Prescott filtra. V druhej časti svojho empirického výskumu sa zaoberám korelačnou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vratislav Pisca

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta