Ing. Pavla Hermanová

Bakalářská práce

Immigrant Children Education at Czech Schools

Immigrant Children Education at Czech Schools
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je Vzdělávání dětí imigrantů na českých školách. Díky zvyšující se migraci v minulých dekádách vzrůstá také počet dětí imigrantů na českých školách. Bakalářská práce se zaměřuje na problémy dětí imigrantů v českém vzdělávacím systému. Cílová skupina jsou děti první a druhé generace imigrantů. Teoretická část identifikuje problémy, které mohou vyvstat v souvislosti se vzděláváním …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is Immigrant Children Education at Czech Schools. Due to increased migration in last decades the number of immigrant children at Czech schools has risen. The bachelor thesis targets on problems of immigrant children in the Czech educational system. It concentrates on the first and second immigrant children generation. Theoretical part identifies problems which can arrise …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta