Bc. Lucie Skotáková

Master's thesis

Studium genetické variability v kolekcích vybraných položek čiroku (Sorghum bicolor) a béru (Setaria italica)

Study of genetic variability in collections of selected items of sorghum (Sorghum bicolor) and foxtail millet (Setaria italica)
Abstract:
Čirok a bér jsou perspektivní plodiny budoucnosti z hlediska nastupující změny klimatu a nutričních vlastností. V této práci byla analyzována genetická variabilita pomocí molekulárních markerů metodou iPBS (Inter-Primer Binding Site), která je založena na principu PCR (Polymerase Chain Reaction). Vnitrodruhová variabilita a mezidruhová diverzita byla zkoumána mezi 16 položkami čiroku a 10 položkami …more
Abstract:
Sorghum and foxtail millet are promising crops of the future in terms of incoming climate change and nutritional properties. In this work, genetic variability was analyzed using molecular markers using the iPBS (Inter-Primer Binding Site) method, which is based on the principle of PCR (Polymerase Chain Reaction). Intraspecific variability and interspecific diversity were examined between 16 sorghum …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2022
  • Supervisor: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
  • Reader: Pavel Matušinsky, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / field:
Plant Production / Plant Biotechnology