Bc. Lucie Skotáková

Master's thesis

Studium genetické variability v kolekcích vybraných položek čiroku (Sorghum bicolor) a béru (Setaria italica)

Study of genetic variability in collections of selected items of sorghum (Sorghum bicolor) and foxtail millet (Setaria italica)
Anotácia:
Čirok a bér jsou perspektivní plodiny budoucnosti z hlediska nastupující změny klimatu a nutričních vlastností. V této práci byla analyzována genetická variabilita pomocí molekulárních markerů metodou iPBS (Inter-Primer Binding Site), která je založena na principu PCR (Polymerase Chain Reaction). Vnitrodruhová variabilita a mezidruhová diverzita byla zkoumána mezi 16 položkami čiroku a 10 položkami …viac
Abstract:
Sorghum and foxtail millet are promising crops of the future in terms of incoming climate change and nutritional properties. In this work, genetic variability was analyzed using molecular markers using the iPBS (Inter-Primer Binding Site) method, which is based on the principle of PCR (Polymerase Chain Reaction). Intraspecific variability and interspecific diversity were examined between 16 sorghum …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2022
  • Vedúci: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
  • Oponent: Pavel Matušinsky, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / odbor:
Plant Production / Plant Biotechnology