Theses 

Využití Internetu ve výuce chemie – Mgr. Veronika ŠVANDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Veronika ŠVANDOVÁ

Disertační práce

Využití Internetu ve výuce chemie

The Use of the Internet in Chemistry Teaching

Anotace: Disertační práce se zabývá tématem využívání Internetu ve výuce chemie. Hlavní cíle práce jsou dva - realizace pedagogického výzkumu týkajícího se využívání Internetu ve výuce chemie na gymnáziích v České republice; druhým cílem je příprava a spravování internetového portálu na podporu výuky chemie. V práci je nejprve uveden přehled aktuálního stavu dané problematiky (teoretická část disertace). Vlastní výzkum je popsán v empirické části práce, řešení druhého cíle (internetového portálu) je podrobně uvedeno v části praktické. Hlavním výstupem práce je (i na základě výzkumu) vytvořený výukový portál Webchemie.

Abstract: This dissertation deals with the topic of the use of the Internet in Chemistry teaching. The main aims of the theses are two - realization of the pedagogical research dealing with Internet usage in Chemistry teaching at grammar schools in the Czech Republic; the second aim is preparation and administration of an internet portal supporting Chemistry education. There?s firstly the theoretical part in the dissertation which contains current overview of the issue. The own research is described in the empirical part; the second aim (the internet portal) is described in detail in the practical part of the dissertation. The main outcome of the work is own educational portal Webchemie.

Klíčová slova: Výuka chemie, Internet, elektronický materiál, smíšený výzkum, dotazník, rozhovor, Webchemie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2013
  • Zveřejnit od: 1. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 8. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

ŠVANDOVÁ, Veronika. Využití Internetu ve výuce chemie. Olomouc, 2013. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz