Radek MORYS

Bachelor's thesis

Velikost intenzity tělesného zatížení při specifických činnostech v rámci zimního kurzu Survival

The size of physical load in the specific activities of the winter course Survival
Abstract:
Stanoveným cílem této bakalářské práce je určení velikosti intenzity tělesného zatížení při specifických činnostech účastníků v průběhu zimního kurzu Survival 2015. Naměřené data z průběhu monitorování pohybové aktivity chci využít pro určení tělesného zatížení a vyhodnotit do jaké míry jsou tyto specifické aktivity v zimní přírodě za pomocí využití sněžnic spojeny se zimním tábořením z pohledu zatížení …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the intensity level of physical load during specific activities carried out by participants in the Survival Winter Course 2015. The measured data obtained while monitoring the physical activities shall be used to determine the physical load and to assess the physical demands of these specific activities in winter nature while using snowshoes together …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2016
Accessible from:: 6. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MORYS, Radek. Velikost intenzity tělesného zatížení při specifických činnostech v rámci zimního kurzu Survival. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta