Bc. Kristýna Zárubová

Diplomová práce

Od sociálních inovací k advokacii: úsilí o změny ve společnosti

From Social Innovations to Advocacy: The Effort to Changes in Society
Anotace:
Diplomová práce představuje advocacy jako činnost, která se snaží ovlivňovat politická, ekonomická a sociální rozhodnutí s cílem pozitivní změny politiky, postupů nebo postojů. Rozšiřuje teoretické poznání v oblasti advocacy ve spojitosti se sociálními inovacemi, advokačního cyklu a evaluace a analyzuje advokační nástroje a modely. Cílem práce je na základě analýzy fungování advokačních nástrojů podporujících …více
Abstract:
This thesis introduces the advocacy as an activity, which is trying to influence political, economical and social decisions with the aim of positive change of politics, procedures or attitudes. It widens theoretical knowledge in the field of advocacy connected with social innovations, advocacy cycle, evaluation and it also analyzes advocacy tools and models. The aim of this thesis is based on the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta