Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Disertační práce

Koncepce společenské odpovědnosti podniku (z pohledu nefinančního reportování)

Corporate Social Responsibility (from the perspective of non-financial- reporting)
Anotace:
<P>S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se předložená disertační práce a v ní prezentovaný výzkum zaměřuje na oblast CSR reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení také často omezují jen …více
Abstract:
<P>Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in corporate practice brings many advantages. Many of them start to affect the company only after publication of its CSR activities. This finding constitutes the ground for this thesis’s concentration on the area of CSR reporting. Only a little number of researches deals with determination of the state of CSR reporting in postcommunist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Hesková, CSc., doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management (čtyřleté) / Podniková ekonomika a management