Bc. Alena Salašová

Diplomová práce

Wnt signalizace a buněčný cyklus

Wnt signaling and cell cycle
Anotace:
Wnt glykolipoproteiny patří do velké rodiny evolučně vysoce konzervovaných růstových faktorů, které zastávají kritickou úlohu v regulaci mnoha fyziologických procesů zajišťujících správný embryonální vývoj, regeneraci a celkovou homeostázu tkání dospělého organismu. Mezi významné, Wnt signalizací řízené procesy řadíme především buněčnou proliferaci. Je známo, že buněčná proliferace závisí na postupu …více
Abstract:
Wnt glycolipoproteins, a large family of high conserved growth factors, have a critical role in the regulation of many physiological processes that are responsible for embryogenesis, regeneration and homeostasis of adult tissues. Also, cell proliferation belongs among the Wnt controled signalizations and is directly dependent on the cell cycle regulation. Nevertheless, only little is known about cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta