Theses 

Wnt signalizace a buněčný cyklus – Bc. Alena Salašová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alena Salašová

Diplomová práce

Wnt signalizace a buněčný cyklus

Wnt signaling and cell cycle

Anotace: Wnt glykolipoproteiny patří do velké rodiny evolučně vysoce konzervovaných růstových faktorů, které zastávají kritickou úlohu v regulaci mnoha fyziologických procesů zajišťujících správný embryonální vývoj, regeneraci a celkovou homeostázu tkání dospělého organismu. Mezi významné, Wnt signalizací řízené procesy řadíme především buněčnou proliferaci. Je známo, že buněčná proliferace závisí na postupu buněk buněčným cyklem, avšak komunikace mezi Wnt signalizační dráhou a regulací buněčného cyklu není dostatečně popsána a to i přes zjevnou důležitost studia těchto interakcí. Cílem této práce bylo proto zjistit, zda je Wnt signalizační dráha modulována v průběhu buněčného cyklu a jestli buňky, vyskytující se v různých fázích cyklu, odpovídají rozdílně na aktivac i kanonické, ale i nekanonické Wnt signální dráhy. Dále jsme se také zabývali studiem změn hladiny fosforylace, meziproteinovými interakcemi či změnami lokalizace jednotlivých komponent Wnt signální dráhy v závislosti na postupu buněk buněčným cyklem. Na základě výsledků získaných ze dvou buněčných linií, HEK293 a HeLa S. Fucci, lze odpovědně říci, že je Wnt/β-kateninová dráha v průběhu buněčného cyklu skutečně modulována a že jeden z mechanizmů této regulace pravděpodobně zahrnuje molekuly Dishevelled (Dvl) a membránové receptory Lrp6.

Abstract: Wnt glycolipoproteins, a large family of high conserved growth factors, have a critical role in the regulation of many physiological processes that are responsible for embryogenesis, regeneration and homeostasis of adult tissues. Also, cell proliferation belongs among the Wnt controled signalizations and is directly dependent on the cell cycle regulation. Nevertheless, only little is known about cooperation and function between Wnt signaling pathway and the cell cycle regulation in spite of the presumable significance of these studies. That’s why this project focuses on the modulation of Wnt signaling pathway in cell cycle progression, more expressly if cells response distinctly to activation of canonical and non-canonical Wnt signaling pathways in different phases of the cell cycle. Main targets of the work were characterization of changes in phosporylation, protein-protein interactions and localization of Wnt pathway components, and putting their logical evaluations in context of Wnt signaling pathway. Our results from 2 cell lines models, HEK293 and HeLa S. Fucci, confirmed that cells are able to response to morphogenes of Wnt/β-catenin pathway differently, probably through cytoplasmatic proteins Dishevelled (Dvl) and transmembrane coreceptors Lrp6.

Klíčová slova: Wnt signalizační dráha, buněčný cyklus, synchronizační techniky, model Fucci. Wnt signaling pathway, the cell cycle, synchronization techniques, Fucci model

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 16:00, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz