Bc. Kateřina Vilášková

Diplomová práce

Hypoxie jako regulátor potenciálu stromálních buněk krvetvorby

Hypoxia regulation of haematopoietic stromal cells potential
Anotace:
Stromální buňky jsou součástí hematopoetického mikroprostředí a spolu s dalšími jeho charakteristikami významně ovlivňují proliferaci, diferenciaci a přežívání hematopoetických buněk. Důležitým faktorem hematopoetického mikroprostředí kostní dřeně a fetálních jater, kterými se tato práce zabývá, je hypoxie, která udržuje hematopoetické buňky quiescentní. Hypoxie však nemá vliv jen na hematopoetické …více
Abstract:
Stromal cells are a part of hematopoietic microenvironment and together with its’ other characteristics they significantly affect proliferation, differentiation and survival of hematopoietic cells. A crucial factor involved in hematopoietic niche of bone marrow and fetal liver that are the subjects of study of this thesis is hypoxia which maintains quiescence of hematopoietic cells. Nevertheless, hypoxia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie