Bc. Miroslav Kohút

Diplomová práce

Predpisová základňa pre ľudské zdroje v LVS, a.s.

Regulations base for human resources in LVS, Inc.
Abstract:
First two chapters analyse thema of this diploma work in general point of view and show off influence of legislation on management of human resources. Following chapters analyse necessity of internal regulations in this firm and offer statutory text of some internal regulations. Chapter 1. „Management of human resources – part of firm management“ analyses area of human resources in common – including …více
Abstract:
Úvodné dve kapitoly diplomovej práce sa zaoberajú všeobecnou problematikou a vplyvom legislatívy na riadenie ľudských zdrojov v tomto procese. Nasledujúce kapitoly analyzujú potrebu predpisov v danom podniku a ponúkajú návrhy znenia vybraných predpisov. Kapitola 1. Riadenie ľudských zdrojov – súčasť manažmentu podniku všeobecne rozoberá danú problematiku od jej definície, úlohy a funkcie, určenie subjektov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Viera Šukalová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Pavol Ceniga, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance