Monika BENKOCKÁ

Bachelor's thesis

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C

Determination of density and excess molar volumes of liquid binary systems of polyethylene glycol - water by vibrating - tube densimeter Anton Paar at temperatures of 10 - 80 ° C
Abstract:
Bakalářská práce byla zaměřena na měření hustoty binárních směsí polyethylenglykol-voda v teplotním rozsahu 10 až 80°C a při atmosférickém tlaku. Pro měření hustoty byl použit vibrační densimetr Anton Paar. Pro studium byly použity polyethylenglykoly různých molárních hmotností, M=200, 300, 400 a 1000 g?mol-1. Hustoty těchto binárních systémů závisí významně na složení, na teplotě i na molární hmotnosti …more
Abstract:
The thesis was focused on the density measurement of liquid binary mixtures of polyethylene glycol and water at temperatures of 10-80°C and at atmospheric pressure. For the measurement of the density a vibrating densimeter Anton Paar was used. For research polyethylene glycol of different molar mass, M=200, 300, 400 and 1000 g?mol-1were used. Density of these binary systems depends on composition, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BENKOCKÁ, Monika. Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Toxicology and hazardous waste analysis

Theses on a related topic