Bc. Alice Bolcková

Master's thesis

Využití lexikální metody při cizojazyčné výuce založené na příběhu

The Lexical Approach in Story-based Language Teaching
Abstract:
Diplomová práce se nazývá Využití lexikální metody při cizojazyčné výuce založené na příběhu. Zabývá se tak lexikální metodou a příběhy pro výuku dětí na základní škole. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je možné zahrnout lexikální metodu (tak jak ji definoval M. Lewis) do výuky anglického jazyka založené na příběhu. Práce se skládá z teoretické části, která objasňuje základní terminologii týkající …more
Abstract:
The diploma thesis is called The Lexical Approach in Story-based Language Teaching, and thus it will deal with a lexical method and stories in teaching children at primary school. The aim of the work will be to explore how the lexical approach (as defined by M. Lewis) can be implemented in the storybased English language teaching. This thesis consists of the theoretical part which clarifies the basic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Reader: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta